instant red rice porridge

Contact Person: WANGTAO

Phone:86-0951-8454216

Fax:86-0951-8454216

Address: Wanghong town, Yongning county, Ningxia,China,Yinchuan,Ningxia

Sweep wechat

© 2019 CHINA WAY. All Rights Reserved.  Ningxia Shuweixian Potato Food Science and Technology Development Co., Ltd.,  Inc.     All rights reserved.  site map.  sitemap.html